Kerkstraatbom

Hierdie blad bevat video uitknipsels van tonele kort na die ontploffing van die Kerkstraatbom op 20 Mei 1983.

Aantal besoekers sedert 13 Augustus 2009